Datum rođenja: 28. 06. 1996.
Karijera: Sport
Visina: 201 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Kostić Nikola težak i visok?

Kostić Nikola visina i težina?

Kostić Nikola je visok: 201 cm
Kostić Nikola je težak: 85 kg
Kostić Nikola BMI iznosi: 21(normalna težina)

Datum rođenja: 2.07.1989.
Karijera: Muzika
Visina: 175 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Katarina Živković težak i visok?

Katarina Živković visina i težina?

Katarina Živković je visok: 175 cm
Katarina Živković je težak: 58 kg
Katarina Živković BMI iznosi:

Datum rođenja: 15.11.1984.
Karijera: Sport
Visina: 186 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Katarina Bulatović teška i visoka?

Katarina Bulatović visina i težina?

Katarina Bulatović je visoka: 186 cm
Katarina Bulatović je teška: 73 kg
Katarina Bulatović BMI iznosi: 21.1(normalna težina)

Datum rođenja: 5.2.1988.
Karijera: Sport
Visina: 167 cm
Težina: 67 kg
Koliko je Katarina Krpež teška i visoka?

Katarina Krpež visina i težina?

Katarina Krpež je visoka: 167 cm
Katarina Krpež je teška: 67 kg
Katarina Krpež BMI iznosi: 24(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 10.10.1979.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Kristijan Polovanec težak i visok?

Kristijan Polovanec visina i težina?

Kristijan Polovanec je visok: 180 cm
Kristijan Polovanec je težak: 82 kg
Kristijan Polovanec BMI iznosi: 25.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 10.6.1970.
Karijera: Sport
Visina: 173 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Kazimir Vulić težak i visok?

Kazimir Vulić visina i težina?

Kazimir Vulić je visok: 173 cm
Kazimir Vulić je težak: 70 kg
Kazimir Vulić BMI iznosi: 23.4(normalna težina)

Datum rođenja: 26.9.1988.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 70 kg
Koliko je Krešo Ljubičić težak i visok?

Krešo Ljubičić visina i težina?

Krešo Ljubičić je visok: 180 cm
Krešo Ljubičić je težak: 70 kg
Krešo Ljubičić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 3.9.1981.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 85 kg
Koliko je Krešimir Kordić težak i visok?

Krešimir Kordić visina i težina?

Krešimir Kordić je visok: 191 cm
Krešimir Kordić je težak: 85 kg
Krešimir Kordić BMI iznosi: 23.3(normalna težina)

Datum rođenja: 1.2.1980.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Kenan Hasagić težak i visok?

Kenan Hasagić visina i težina?

Kenan Hasagić je visok: 191 cm
Kenan Hasagić je težak: 88 kg
Kenan Hasagić BMI iznosi: 24.1(normalna težina)

Datum rođenja: 22.5.1987.
Karijera: Sport
Visina: 175 cm
Težina: 66 kg
Koliko je Kristina Franić teška i visoka?

Kristina Franić visina i težina?

Kristina Franić je visoka: 175 cm
Kristina Franić je teška: 66 kg
Kristina Franić BMI iznosi: 21.6(normalna težina)

Datum rođenja: 19.12.1957.
Karijera: Sport
Visina: 208 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Kevin McHale težak i visok?

Kevin McHale visina i težina?

Kevin McHale je visok: 208 cm
Kevin McHale je težak: 95 kg
Kevin McHale BMI iznosi: 22(normalna težina)

Datum rođenja: 26.11.1969.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Krunoslav Jurčić težak i visok?

Krunoslav Jurčić visina i težina?

Krunoslav Jurčić je visok: 188 cm
Krunoslav Jurčić je težak: 83 kg
Krunoslav Jurčić BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 25.4.1992.
Karijera: Sport
Visina: 168 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Kim Daniela Pavlin teška i visoka?

Kim Daniela Pavlin visina i težina?

Kim Daniela Pavlin je visoka: 168 cm
Kim Daniela Pavlin je teška: 59 kg
Kim Daniela Pavlin BMI iznosi: 20.9(normalna težina)

Datum rođenja: 8.5.1985.
Karijera: Model
Visina: 178 cm
Težina: 59 kg
Koliko je Karnela Šćekić teška i visoka?

Karnela Šćekić visina i težina?

Karnela Šćekić je visoka: 178 cm
Karnela Šćekić je teška: 59 kg
Karnela Šćekić BMI iznosi: 18.6(pothranjenost)

Datum rođenja: 16.5.1965.
Karijera: Muzika
Visina: 201 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Krist Novoselić težak i visok?

Krist Novoselić visina i težina?

Krist Novoselić je visok: 201 cm
Krist Novoselić je težak: 93 kg
Krist Novoselić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 13.2.1988.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Karolina Jovanović teška i visoka?

Karolina Jovanović visina i težina?

Karolina Jovanović je visoka: 183 cm
Karolina Jovanović je teška: 69 kg
Karolina Jovanović BMI iznosi: 20.6(normalna težina)

Datum rođenja: 14.5.1993.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Kristina Mladenović teška i visoka?

Kristina Mladenović visina i težina?

Kristina Mladenović je visoka: 185 cm
Kristina Mladenović je teška: 60 kg
Kristina Mladenović BMI iznosi: 17.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 19.2.1985.
Karijera: Sport
Visina: 218 cm
Težina: 118 kg
Koliko je Kosta Perović težak i visok?

Kosta Perović visina i težina?

Kosta Perović je visok: 218 cm
Kosta Perović je težak: 118 kg
Kosta Perović BMI iznosi: 24.8(normalna težina)

Datum rođenja: 22.11.1983.
Karijera: Glumac
Visina: 170 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Kalina Kovačević teška i visoka?

Kalina Kovačević visina i težina?

Kalina Kovačević je visoka: 170 cm
Kalina Kovačević je teška: 63 kg
Kalina Kovačević BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 26.11.1945.
Karijera: Sport
Visina: 211 cm
Težina: 94 kg
Koliko je Krešimir Ćosić težak i visok?

Krešimir Ćosić visina i težina?

Krešimir Ćosić je visok: 211 cm
Krešimir Ćosić je težak: 94 kg
Krešimir Ćosić BMI iznosi: 21.1(normalna težina)

Datum rođenja: 10.4.1983.
Karijera: Model
Visina: 175 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Katarina Vučetić teška i visoka?

Katarina Vučetić visina i težina?

Katarina Vučetić je visoka: 175 cm
Katarina Vučetić je teška: 65 kg
Katarina Vučetić BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 29.3.1979.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 65 kg
Koliko je Katarina Radivojević teška i visoka?

Katarina Radivojević visina i težina?

Katarina Radivojević je visoka: 175 cm
Katarina Radivojević je teška: 65 kg
Katarina Radivojević BMI iznosi: 21.2(normalna težina)

Datum rođenja: 28.11.1982.
Karijera: Model
Visina: 170 cm
Težina: 51 kg
Koliko je Korana Gvozdić teška i visoka?

Korana Gvozdić visina i težina?

Korana Gvozdić je visoka: 170 cm
Korana Gvozdić je teška: 51 kg
Korana Gvozdić BMI iznosi: 17.6(pothranjenost)

Datum rođenja: 1.10.1972.
Karijera: Glumac
Visina: 175 cm
Težina: 63 kg
Koliko je Katarina Rebrača teška i visoka?

Katarina Rebrača visina i težina?

Katarina Rebrača je visoka: 175 cm
Katarina Rebrača je teška: 63 kg
Katarina Rebrača BMI iznosi: 20.6(normalna težina)

Datum rođenja: 3.12.1977.
Karijera: Muzika
Visina: 177 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Ksenija Pajčin teška i visoka?

Ksenija Pajčin visina i težina?

Ksenija Pajčin je visoka: 177 cm
Ksenija Pajčin je teška: 58 kg
Ksenija Pajčin BMI iznosi: 18.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 25.10.1984.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 61 kg
Koliko je Karolina Šprem teška i visoka?

Karolina Šprem visina i težina?

Karolina Šprem je visoka: 174 cm
Karolina Šprem je teška: 61 kg
Karolina Šprem BMI iznosi: 20.1(normalna težina)

Datum rođenja: 22.04.1991.
Karijera: Model
Visina: 174 cm
Težina: 50 kg
Koliko je Katarina Kojadinović teška i visoka?

Katarina Kojadinović visina i težina?

Katarina Kojadinović je visoka: 174 cm
Katarina Kojadinović je teška: 50 kg
Katarina Kojadinović BMI iznosi: 16.5(pothranjenost)

Datum rođenja: 06.12.1990.
Karijera: Model
Visina: 177 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Kristina Marković teška i visoka?

Kristina Marković visina i težina?

Kristina Marković je visoka: 177 cm
Kristina Marković je teška: 58 kg
Kristina Marković BMI iznosi: 18.5(pothranjenost)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.