Datum rođenja: 18.7.1985.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Enes Novinić težak i visok?

Enes Novinić visina i težina?

Enes Novinić je visok: 180 cm
Enes Novinić je težak: 75 kg
Enes Novinić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 18.2.1988.
Karijera: Sport
Visina: 177 cm
Težina: 75 kg
Koliko je Ermin Zec težak i visok?

Ermin Zec visina i težina?

Ermin Zec je visok: 177 cm
Ermin Zec je težak: 75 kg
Ermin Zec BMI iznosi: 23.9(normalna težina)

Datum rođenja: 8.3.1976.
Karijera: Sport
Visina: 174 cm
Težina: 69 kg
Koliko je Edin Šaranović težak i visok?

Edin Šaranović visina i težina?

Edin Šaranović je visok: 174 cm
Edin Šaranović je težak: 69 kg
Edin Šaranović BMI iznosi: 22.8(normalna težina)

Datum rođenja: 27.12.1984.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Enver Alivodić težak i visok?

Enver Alivodić visina i težina?

Enver Alivodić je visok: 178 cm
Enver Alivodić je težak: 76 kg
Enver Alivodić BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 11.12.1978.
Karijera: Sport
Visina: 184 cm
Težina: 74 kg
Koliko je Emir Obuća težak i visok?

Emir Obuća visina i težina?

Emir Obuća je visok: 184 cm
Emir Obuća je težak: 74 kg
Emir Obuća BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 5.12.1987.
Karijera: Sport
Visina: 193 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Edin Cocalić težak i visok?

Edin Cocalić visina i težina?

Edin Cocalić je visok: 193 cm
Edin Cocalić je težak: 81 kg
Edin Cocalić BMI iznosi: 21.7(normalna težina)

Datum rođenja: 2.10.1987.
Karijera: Sport
Visina: 180 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Edin Ademović težak i visok?

Edin Ademović visina i težina?

Edin Ademović je visok: 180 cm
Edin Ademović je težak: 84 kg
Edin Ademović BMI iznosi: 25.9(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 12.6.1969.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Elvis Brajković težak i visok?

Elvis Brajković visina i težina?

Elvis Brajković je visok: 188 cm
Elvis Brajković je težak: 83 kg
Elvis Brajković BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 21.8.1990.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 79 kg
Koliko je Ermin Seratlić težak i visok?

Ermin Seratlić visina i težina?

Ermin Seratlić je visok: 185 cm
Ermin Seratlić je težak: 79 kg
Ermin Seratlić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 31.10.1986.
Karijera: Sport
Visina: 179 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Elsad Zverotić težak i visok?

Elsad Zverotić visina i težina?

Elsad Zverotić je visok: 179 cm
Elsad Zverotić je težak: 81 kg
Elsad Zverotić BMI iznosi: 25.3(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 24.10.1957.
Karijera: Sport
Visina: 188 cm
Težina: 83 kg
Koliko je Ed Jurak težak i visok?

Ed Jurak visina i težina?

Ed Jurak je visok: 188 cm
Ed Jurak je težak: 83 kg
Ed Jurak BMI iznosi: 23.5(normalna težina)

Datum rođenja: 13.2.1971.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 93 kg
Koliko je Elvis Sinosic težak i visok?

Elvis Sinosic visina i težina?

Elvis Sinosic je visok: 191 cm
Elvis Sinosic je težak: 93 kg
Elvis Sinosic BMI iznosi: 25.5(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 13.8.1970.
Karijera: Sport
Visina: 196 cm
Težina: 109 kg
Koliko je Elvis Grbac težak i visok?

Elvis Grbac visina i težina?

Elvis Grbac je visok: 196 cm
Elvis Grbac je težak: 109 kg
Elvis Grbac BMI iznosi: 28.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 22.6.1988.
Karijera: Sport
Visina: 194 cm
Težina: 82 kg
Koliko je Emir Kujović težak i visok?

Emir Kujović visina i težina?

Emir Kujović je visok: 194 cm
Emir Kujović je težak: 82 kg
Emir Kujović BMI iznosi: 21.8(normalna težina)

Datum rođenja: 12.9.1984.
Karijera: Model
Visina: 180 cm
Težina: 58 kg
Koliko je Emina Čunmulaj teška i visoka?

Emina Čunmulaj visina i težina?

Emina Čunmulaj je visoka: 180 cm
Emina Čunmulaj je teška: 58 kg
Emina Čunmulaj BMI iznosi: 17.9(pothranjenost)

Datum rođenja: 25.4.1948.
Karijera: Sport
Visina: 182 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Enver Marić težak i visok?

Enver Marić visina i težina?

Enver Marić je visok: 182 cm
Enver Marić je težak: 80 kg
Enver Marić BMI iznosi: 24.2(normalna težina)

Datum rođenja: 10.10.1971.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Elvir Bolić težak i visok?

Elvir Bolić visina i težina?

Elvir Bolić je visok: 185 cm
Elvir Bolić je težak: 81 kg
Elvir Bolić BMI iznosi: 23.7(normalna težina)

Datum rođenja: 2.10.1984.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 81 kg
Koliko je Eldin Jakupović težak i visok?

Eldin Jakupović visina i težina?

Eldin Jakupović je visok: 191 cm
Eldin Jakupović je težak: 81 kg
Eldin Jakupović BMI iznosi: 22.2(normalna težina)

Datum rođenja: 8.5.1971.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 87 kg
Koliko je Elvis Fatović težak i visok?

Elvis Fatović visina i težina?

Elvis Fatović je visok: 185 cm
Elvis Fatović je težak: 87 kg
Elvis Fatović BMI iznosi: 25.4(gojaznost, stepen I)

Datum rođenja: 9.8.1968.
Karijera: Glumac
Visina: 191 cm
Težina: 86 kg
Koliko je Eric Bana težak i visok?

Eric Bana visina i težina?

Eric Bana je visok: 191 cm
Eric Bana je težak: 86 kg
Eric Bana BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 12.1.1975.
Karijera: Sport
Visina: 197 cm
Težina: 95 kg
Koliko je Edin Škorić težak i visok?

Edin Škorić visina i težina?

Edin Škorić je visok: 197 cm
Edin Škorić je težak: 95 kg
Edin Škorić BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 10.5.1968.
Karijera: Muzika
Visina: 167 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Emilija Kokić teška i visoka?

Emilija Kokić visina i težina?

Emilija Kokić je visoka: 167 cm
Emilija Kokić je teška: 57 kg
Emilija Kokić BMI iznosi: 20.4(normalna težina)

Datum rođenja: 9.10.1986.
Karijera: Muzika
Visina: 169 cm
Težina: 64 kg
Koliko je Ena Popov teška i visoka?

Ena Popov visina i težina?

Ena Popov je visoka: 169 cm
Ena Popov je teška: 64 kg
Ena Popov BMI iznosi: 22.4(normalna težina)

Datum rođenja: 23.12.1990.
Karijera: Muzika
Visina: 170 cm
Težina: 60 kg
Koliko je Ella Dvornik teška i visoka?

Ella Dvornik visina i težina?

Ella Dvornik je visoka: 170 cm
Ella Dvornik je teška: 60 kg
Ella Dvornik BMI iznosi: 20.8(normalna težina)

Datum rođenja: 24.11.1954.
Karijera: Glumac
Visina: 191 cm
Težina: 90 kg
Koliko je Emir Kusturica težak i visok?

Emir Kusturica visina i težina?

Emir Kusturica je visok: 191 cm
Emir Kusturica je težak: 90 kg
Emir Kusturica BMI iznosi: 24.7(normalna težina)

Datum rođenja: 27.12.1984.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 76 kg
Koliko je Enver Alivodić težak i visok?

Enver Alivodić visina i težina?

Enver Alivodić je visok: 178 cm
Enver Alivodić je težak: 76 kg
Enver Alivodić BMI iznosi: 24(normalna težina)

Datum rođenja: 14.04.1991.
Karijera: Sport
Visina: 195 cm
Težina: 88 kg
Koliko je Emir Bekrić težak i visok?

Emir Bekrić visina i težina?

Emir Bekrić je visok: 195 cm
Emir Bekrić je težak: 88 kg
Emir Bekrić BMI iznosi: 23.1(normalna težina)

Datum rođenja: 08.07.1974.
Karijera: Sport
Visina: 185 cm
Težina: 84 kg
Koliko je Elvir Baljić težak i visok?

Elvir Baljić visina i težina?

Elvir Baljić je visok: 185 cm
Elvir Baljić je težak: 84 kg
Elvir Baljić BMI iznosi: 24.5(normalna težina)

Datum rođenja: 02.09.1988.
Karijera: Sport
Visina: 210 cm
Težina: 104 kg
Koliko je Elmedin Kikanović težak i visok?

Elmedin Kikanović visina i težina?

Elmedin Kikanović je visok: 210 cm
Elmedin Kikanović je težak: 104 kg
Elmedin Kikanović BMI iznosi: 23.6(normalna težina)

Datum rođenja: 05.06.1984.
Karijera: Sport
Visina: 211 cm
Težina: 111 kg
Koliko je Edin Bavčić težak i visok?

Edin Bavčić visina i težina?

Edin Bavčić je visok: 211 cm
Edin Bavčić je težak: 111 kg
Edin Bavčić BMI iznosi: 24.9(normalna težina)

Datum rođenja: 25.02.1983.
Karijera: Sport
Visina: 178 cm
Težina: 73 kg
Koliko je Eduardo da Silva težak i visok?

Eduardo da Silva visina i težina?

Eduardo da Silva je visok: 178 cm
Eduardo da Silva je težak: 73 kg
Eduardo da Silva BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 04.04.1976.
Karijera: Sport
Visina: 191 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Elvir Rahimić težak i visok?

Elvir Rahimić visina i težina?

Elvir Rahimić je visok: 191 cm
Elvir Rahimić je težak: 80 kg
Elvir Rahimić BMI iznosi: 21.9(normalna težina)

Datum rođenja: 18.08.1980.
Karijera: Sport
Visina: 183 cm
Težina: 77 kg
Koliko je Emir Spahić težak i visok?

Emir Spahić visina i težina?

Emir Spahić je visok: 183 cm
Emir Spahić je težak: 77 kg
Emir Spahić BMI iznosi: 23(normalna težina)

Datum rođenja: 17.03.1986.
Karijera: Sport
Visina: 192 cm
Težina: 80 kg
Koliko je Edin Džeko težak i visok?

Edin Džeko visina i težina?

Edin Džeko je visok: 192 cm
Edin Džeko je težak: 80 kg
Edin Džeko BMI iznosi: 21.7(normalna težina)

Datum rođenja: 15.01.1982.
Karijera: Muzika
Visina: 178 cm
Težina: 57 kg
Koliko je Emina Jahović teška i visoka?

Emina Jahović visina i težina?

Emina Jahović je visoka: 178 cm
Emina Jahović je teška: 57 kg
Emina Jahović BMI iznosi: 18(pothranjenost)
Unesi svoju težinu i visinu ispod

Slažem se sa pravilima korištenja.